‘Vue de l’Hôtel de la Cloche, Genck’, 2015

Scroll down to content

NED – ‘Vue de l’Hôtel de la Cloche, Genck’, 2015

Video- installatie, mixed media

Experimentele stop- motion geprojecteerd op raam (site specific), het raam vertoont een beeld van een zicht door een raam naar buiten.  Dit buitenzicht is geïnspireerd op de landschap-schilderkunst & -fotografie van de negentiende en begin twintigste eeuw in Genk.  Hôtel de la Cloche’ werd door tal van kunstenaars bezocht en gewaardeerd.

Reflectie in de ruimte (op grond, op muur en/of op plafond). De projectie op de grond vertoont een reflectie van het ‘buitenzicht’, deze reflectie doet denken aan de schaduwtekeningen en zonlichtschakeringen die door een raamkader naar binnen vallen. De toeschouwer kijkt als het ware naar een door zonlicht veranderlijk buitenzicht, terwijl hij letterlijk wordt overgoten door schaduwtekeningen, zonlicht-schakeringen, reflecties. De gedaante van zonlicht, reflectie versus realiteit, licht inval van zonlicht in een ruimte, … , deze tracht ik in ‘Vue de l’Hôtel de la Cloche’ op te roepen.

Een animatie-film wordt op een glazen plaat geprojecteerd in een verduisterde ruimte. Op de film neem je het beeld van een buitenzicht gewaar, namelijk de silhouetten van twee bomen door jaloezieën. Daar deze geprojecteerd wordt op een glazen plaat die aan een muur is bevestigd, ontstaat er een reflectie hiervan in de ruimte zoals lichtinval van zonlicht doorheen een raam.  Ogenschijnlijke diepte en authenticiteit hierdoor verwezenlijkt, maakt dat de toeschouwer als het ware door een raam naar buiten kijkt.

ENG – ‘Vue de l’Hôtel de la Cloche, Genck’, 2015

Video installation, mixed media

Experimental stop motion projected on window (site specific), the window shows an image of a view through a window to the outside. This outside view is inspired by the landscape painting & photography of the nineteenth and early twentieth century in Genk. ‘Hôtel de la Cloche’ was visited and appreciated by numerous artists.

Reflection in the room (on floor, on wall and / or on ceiling). this reflection is reminiscent of the shadow drawings and sunlight shades that enter through a window frame. The viewer looks, as it were, at an outside view that is changeable by sunlight, while he is literally drenched in shadow drawings, sunlight shades, reflections. The shape of sunlight, reflection versus reality, light incidence of sunlight into a space, …, I try to evoke this in “Vue de l’Hôtel de la Cloche”.

An animation film is projected on a glass plate in a darkened room. In the film you perceive the image of an outside view, namely the silhouettes of two trees through blinds. Because it is projected on a glass plate that is attached to a wall, a reflection appaers in the space like sunlight shining through a window.

%d bloggers liken dit: