‘Navigation Light’, 2005

Scroll down to content

Annelies van Camp trok voor haar project naar de machinekamer van het zwembad. Deze ruimte op zich is als kunstwerk zo indrukwekkend dat haar installatie erin bestaat door middel van licht de samenhang van kleuren en materialen erin te benadrukken. Ze wil de ruimte zelf tonen en niet het werk dat ze erin plaatst.
Haar lichtinstallatie ‘Navigation Light’ veroorzaakt een spel van schaduw en beweging. Banaliteit wordt doorbroken door de ruimte letterlijk in een nieuw licht te plaatsen. De belichte stukken trekken de aandacht en leren de toeschouwer kijken vanuit een nieuw perspectief.
(c) Veto 2015

NED – Navigation Light, 2005, ‘Ithaka #13, ‘Eau Revoir’, STUK, Oud Zwembad, Leuven

Site specifieke licht installatie in de machinekamer van een leegstaand publiek zwembad

De machinekamer kent een heel bijzondere fysieke geaardheid, door haar kronkelende buizen en verschillende, kleurrijke materialen. De ruimte is zelfs te dwingend om er één of ander kunstwerk in te plaatsen. Iets toevoegen lijkt mij overbodig. De uitdaging leek mij vat te krijgen op deze ruimte en deze naar mijn hand te zetten.

Zo dacht ik de fysieke eigenaardigheden van de ruimte te belichten. Dit ‘belichten’ mag dan ook letterlijk geïnterpreteerd worden. Door plaatsing van bewegende, zoekende lichtbronnen wordt de ruimte afgetast. Het oog van de toeschouwer kan de door de aftastende lichtbundels verlichte stukken waarnemen. Hierbij wil ik niet het licht zelf belangrijk maken; het gaat om wat het licht zichtbaar maakt en de details variërende schaduwpartijen die worden gecreëerd.

De machinekamer wordt verrijkt met een nieuwe invalshoek. Men kan deze ruimte anders waarnemen, anders ervaren dan in haar normale conditie. Een ritme en kleurenspel wordt opgelicht, uitgezuiverd. De sculpturale kwaliteiten van de aanwezige elementen in de machinekamer zijn er van belang en niet meer haar oorspronkelijke functie.

ENG – ‘Navigation Light’, 2005, ‘Ithaka #13, ‘Eau Revoir’, STUK, abandoned public swimming pool, BE Leuven

Site specific light installation in the engine room of an abandoned public swimming pool

The engine room has a very special physical appearance, through its winding tubes and various colourful materials. The space is even too compelling to place some artwork in there. Adding something seems unnecessary to me. The challenge seemed to get a grip on this space and to control it.

That is how I thought to highlight the physical peculiarities of the space. This “exposure” may be interpreted literally. The space is scanned by placing moving, searching light sources. The eye of the spectator can see the pieces illuminated by the scanning light beams. I don’t want to make the light itself important; it is about what makes the light visible and the details and the varying shadows that are created.

The engine room knows a new sight. The spectator will perceive this space differently, will experience the space differently than in its normal condition. A rhythm and color play is highlighted, eliminated. The sculptural qualities of the elements present in the engine room are important and no longer its original function.

http://www.veto.be/jg31/veto3116/ithakamiddentwee.html

%d bloggers liken dit: