‘Toverlantaarn’, 2019

Scroll down to content

NED – ‘Toverlantaarn’, ‘Playground for the Wild # I’, Maison Florida, The School, Hasselt, 2019

Digitale afbeeldingen geprojecteerd op een automatisch draaiende glasconstructie

Verschillende beelden worden gecreëerd door te experimenteren met licht – en projectietechnieken in en met een bepaalde context, namelijk de opslagruimte van een voormalig metaalbewerkingsatelier.

Deze beelden worden achtereenvolgens geprojecteerd op een ronddraaiende glazen constructie. Deze glasconstructie noem ik mijn ‘Laterna Magica’.

‘Laterna Magica’, geïnspireerd op oude goocheltechnieken waar een handgeschilderde afbeelding via een lens kan geprojecteerd worden in de ruimte, een voorloper op de diaprojector. Hoewel men ervan uitgaat dat deze is uitgevonden door Christiaan Huygens rond 1654, wordt er ook beweerd dat Leonardo da Vinci reeds een anderhalve eeuw voordien experimenteerde met deze ‘toverlantaarn’.

Zo ontwerp ik volgens principes van oude beeldtechnieken een glazen constructie waarop ik een digitale afbeelding projecteer. Een balk-vormige glazen constructie met daarin een diagonaal geplaatste glasplaat reflecteert het geprojecteerde beeld 360° doorheen de ruimte in verschillende richtingen tegelijkertijd. Daar het geprojecteerde beeld reflecteert volgens de richting van het glas in de glasconstructie.

ENG – ‘Magic Lantern’, ‘Playground for the Wild # I’, Maison Florida, The School, BE Hasselt, 2019

Digital images projected on an automatically rotating glass construction

Different images are created by experimenting with light and projection techniques in and with a specific site, namely the storage space of a former metal workspace.

These images are successively projected on a rotating glass construction. I call this glass construction my ‘Laterna Magica’.

‘Laterna Magica’, a glass construction, inspired by old magicians’ techniques, where a hand-painted image can be projected through a lens into the space, a precursor to the slide projector. Although it is believed that it was invented by Christiaan Huygens around 1654, it is also claimed that Leonardo da Vinci had been experimenting with this ‘magic lantern’ a century and a half before.

For example, I design a glass construction, based on the principles of old imaging techniques, on which I project a digital image. A box-shaped glass structure with a diagonal glass plate therein reflects the projected image 360° through the space in different directions simultaneously. Because the projected image reflects according to the direction of the glass in the glass construction.

%d bloggers liken dit: