‘Meaning of light’, 2015

Scroll down to content

NED – ‘Meaning of light’, 2015

Experimentele film

Om deze film te verkrijgen werd er een dia geprojecteerd door een setting plastic speelgoed boompjes. Door te experimenteren met projecties door glas, met de vorm van het glas, met de beweging van het glas en met de positie van het glas t.o.v. het geprojecteerde beeld ontstaat de film.

ENG – ‘Meaning of light’, 2015

To obtain this film, a slide was projected through a setting of plastic toy trees. The film is created by experimenting with projections through glass, with the shape of the glass, with the movement of the glass and with the position of the glass in relation to the projected image.

%d bloggers liken dit: