‘3:44 PM’, 2008

Scroll down to content

2

Annelies Van Camp bezit een eerlijke fascinatie voor visuele primaire verschijnselen. Ze toont gewone dingen die velen niet meer zien. Zoals het zonlicht dat via een raamstructuur een unieke tekening werpt op het rode behang, de eiken kast of de duurzame leistenen vloer. Zij kijkt verwonderd naar dit moment. En dat moment wil ze bewaren in haar camera obscura. Door het te fotograferen kan ze het herbekijken en herbeleven. 

Ook over dat kijken gaat de diaprojectie ‘3:44pm’. De dia is gemaakt om 3:44pm in een oud hospitaal in Beelitz (Oost-Berlijn). Vanuit een oude diaprojector – wat doet denken aan de magie van de eerste fototoestellen – werpt Annelies Van Camp deze bijzondere tekening met licht in de vierkante zaal. Zo toont Van Camp een verloren gegaan primair poëtisch schaduwspel: het beeld gaat terug naar de eerste vertellingen, naar verloren gegane visuele sensaties en verwonderingen. 

4/2008, Filip Van de Velde Appendix, Expo ‘Re-wind’, Sint-Niklaas

NED – ‘3:44 PM’, ‘Rewind’, 2008, De Vierkante Zaal, Sint Niklaas, curator Filip Van de Velde

De site specifieke dia projectie – installatie ‘3:44 PM’ vertoont een dia-projectie van een lichtreflectie, bekomen doordat er zonlicht door een raamkader naar binnen schijnt.  Dit  lichtverschijnsel wordt geprojecteerd op de vloer van ‘de Vierkante Zaal’.  Gebonden aan een andere tijd en ruimte wordt dit fenomeen in een nieuwe context gepresenteerd.

ENG – ‘3:44 PM’, ‘Rewind’, 2008, De Vierkante Zaal, BE Sint Niklaas, curator Filip Van de Velde

The site specific slide projection – installation ‘3:44 PM’ shows a slide projection of a light reflection, obtained by sunlight shining through a window frame. This light phenomenon is projected on the floor of ‘de Vierkante Zaal’.  Tied to a different time and space, this phenomenon is presented in a new context.

%d bloggers liken dit: