‘Untitled’, 2005

Scroll down to content

New registration video-installation ‘Untitled’ (2005)

NED – ‘Zonder titel’, Archipel, meesterwerk Sint Lukas BXL, 2005, Brussel

Video-installatie

Het licht- en schaduwspel dat veroorzaakt wordt doordat een persoon een gordijn opendoet en sluit wordt in een verduisterde ruimte geprojecteerd.
De enige lichtbron is de projectie zelf. Wanneer in de film de persoon de gordijn sluit is de ruimte waar de toeschouwer zich in bevindt volledig donker.

Om de fysieke ervaring bij de toeschouwer te bevorderen wordt de persoon die in de film is vastgelegd zodanig geprojecteerd dat deze natuurgetrouw is.

Het virtuele en de realiteit vloeien hier in elkaar over. Tijdens de voorstelling waren er verscheidene toeschouwers die de geprojecteerde silhouet als waarheidsgetrouw ervoeren .. .

ENG – ‘Untitled’, Archipel, masterpiece Sint Lukas Brussels, 2005, BE Brussels

Video installation

The play of light and shadow that is caused by a person opening and closing a curtain is projected into a darkened room. The only light source is the projection itself. When in the film the person closes the curtain, the room where the spectator is located is completely dark.

To promote the physical experience of the viewer, the person in the film is presented in the same size as a real person. So the virtual en the reality are mixing.

During the performance there were several spectators who experienced the projected silhouette as true … .

%d bloggers liken dit: