T) freezer

z freezer7

NED – De Freezer, 2002, oude NMBS gebouwen, Leuven

Doeken worden in blokken ijs bevroren. Blokken ijs worden vastgemaakt aan het plafond in een soort van vierkant, zodat bij de ontdooiing van het ijs doeken naar beneden zakken ( net als gordijnen). Hierdoor ontstaat er een ruimte; de doeken bakenen een bepaalde ruimte af.

Er wordt duidelijk gespeeld met de ideeën openheid, geslotenheid, begrensdheid, onbegrensdheid. De openheid van een ruimte wordt gebroken door het verschijnen van een andere ruimte. De oorspronkelijke ruimte wordt steeds meer gesloten en donkerder.

ENG – ‘The Freezer’, 2002 ,previous NMBS-building,  BE Leuven.

Sheets get frozen into blocks and attached to the ceiling in the form of a square, so that when they defrost the sheets drop down (like curtains). This causes a new space to appear, the sheets represent walls.

Obviously, terms like openness, closeness and boundaries are used here in a playfull manner. The openness of one space gets broken by the appearance of another space. The original space gets closed-down and darker.

%d bloggers liken dit: