’16:32:54′, 2014

Scroll down to content

‘Expo Ongezien # 4’: Keuze van Ingrid Stevens (Leo Stevens & Cie) & Elviera Veighe (FOMU):
Door de sequentie van de bomen uit te vergroten, maar daardoor ook fragieler te maken, voegde Annelies Van Camp een extra dimensie toe aan dit poëtisch werk. De jury waardeert het subtiele karakter en het speelse element, dat een soort van ‘lichtheid’ toevoegt aan de eerder sombere foto’s.

’16:32:54 # II’ 2019, ‘Expo Ongezien # 4’, Prospekta & DOP platform, Havenhuis Antwerpen
’16:32:54′, 2014, ‘There are stories of coincidence and chance and intersections and strange things told and which is which and nobody knows’, Curatoren Laura Herman en Mieke Mels, NUCLEO, Gent

Film installatie site specifiek

Een experimentele stop motion- film wordt geprojecteerd op een glazen reflecterend ondergrond, waardoor er reflecterende projecties ontstaan. De film vertoont een beeld dat ons doet denken aan een zicht door een raam naar buiten.

De reflectie in de ruimte vertoont een anamorfose van het ‘buitenzicht’, deze reflectie doet denken aan de schaduwtekeningen en zonlicht-schakeringen die door een raamkader naar binnen vallen.
De toeschouwer kijkt als het ware naar een door zonlicht veranderlijk buitenzicht, terwijl hij letterlijk wordt overgoten door schaduwtekeningen, zonlicht-schakeringen, reflecties.

De stop motion film is opgebouwd uit beelden ontstaan door experimentele beeldtechnieken. Een dia van jaloezieën waar zonlicht door schijnt werd geprojecteerd door water, met daarvoor een setting van playmobiel-boompjes. Door met water, licht en fotografie te experimenteren werden er verschillende beelden bekomen; steeds met een kleine licht-, kleur- en vormnuance, om vervolgens een stop motion – film te maken.

ENG – ’16:32:54 # II’ 2019, ‘Expo Ongezien # 4’, Prospekta & DOP platform, Port Authority Building, BE Antwerp
’16:32:54′, 2014, ‘There are stories of coincidence and chance and intersections and strange things told and which is which and nobody knows’, Curators Laura Herman en Mieke Mels, NUCLEO, BE Ghent

Film installation site specific

An experimental stop motion film is projected on a glass reflective surface, creating reflective projections. The film shows an image that reminds us of an outside view through a window.

The reflection in the room shows an anamorphosis of the “outside view”, this reflection is reminiscent of the shadow drawings and sunlight shades that fall in through a window frame. The viewer looks, as it were, at an outside view that is changeable by sunlight, while he is literally drenched in shadow drawings, sunlight shades, reflections.

The stop motion film is made up of images created by experimental image techniques. A slide of blinds through which sunlight shines was projected through water, with a setting of playmobile trees in front of it. Different images were obtained by experimenting with water, light and photography; with a small light, color and shape nuance, to subsequently make a stop motion film.

%d bloggers liken dit: