Hamsters favourite rolly medium, 2021

Scroll down to content

NED – ‘Hamsters favoriete rolly medium’, SIM Residency, IS Reykjavik, 2021

‘Hamsters favourite rolly medium’, een experiment met en over hedendaagse registratietechnieken. Een onderzoek naar hoe een ontastbaar beeld wel of niet kan worden vastgelegd door technologie.

Een smartphone geplaatst in een hamsterrunner registreert het zwarte strand van Sólheimasandur. Het geregistreerde beeld wordt gemanipuleerd door de zelfgemaakte camerahouder.

ENG – ‘Hamsters favourite rolly medium’, SIM Residency, IS Reykjavik, 2021

‘Hamsters favourite rolly medium’, an experiment with and about contemporary registration techniques. A research on how an intangible image can or cannot be captured by technology.

A smartphone put in a hamsterrunner register the black beach of  Sólheimasandur. The registered image is manipulated by the self-created camera holder.

%d bloggers liken dit: