‘Illuminated’, 2018

Scroll down to content

NED – ‘Illuminated’, 2018

Tweeluik van experimentele digitale foto’s

Digitale foto’s ontstaan door te experimenteren met en over digitale
projectietechnieken. Hier focus ik op de ondergrond waarop een digitale afbeelding wordt geprojecteerd. En hoe deze ondergrond invloed uitoefent op het geprojecteerde beeld.

Er wordt een digitale afbeelding geprojecteerd op een koperen plaat. Het reflecterende oppervlak, namelijk de koperen plaat, creëert twee nieuwe beelden van eenzelfde afbeelding door (over)belichting.

ENG – ‘Illuminated’, 2018

Diptych of two experimental photos

Digital photos created by experimenting with and about digital
projection techniques. Here I focus on the surface on which a digital image is projected. And how this background influences the projected image.

A digital image is projected on a copper plate. The reflective surface, the copper plate, creates two new images of the same image by (over) lighting.

%d bloggers liken dit: