‘How many dots per inch’, 2019

Scroll down to content

NED – ‘How many dots per inch’, 2019

Reeks digitale experimentele foto’s

Digitale foto’s ontstaan door te experimenteren met en over digitale
projectietechnieken. Hier focus ik op de ondergrond waarop een digitale afbeelding wordt geprojecteerd. En hoe deze ondergrond invloed uitoefent op het geprojecteerde beeld.

Op een koperen plaat wordt een digitaal beeld van een formatievlucht van trekvogels geprojecteerd. Het reflecterende oppervlak, een koperen plaat, creëert een nieuw beeld door (over) verlichting, reflecties, … .

Om dit alles nog meer kracht bij te zetten gebruikte ik een term die gekend is in de hedendaagse muziekscene, namelijk ‘overdub’. Zoals een dj ga ik hier aan het werk. Ik projecteer het beeld op een computer-screen, dat ik tegelijkertijd fotografeer.

ENG – ‘How many dots per inch’, 2019

Series of digital experimental photos

Digital photos created by experimenting with and about digital
projection techniques. Here I focus on the surface on which a digital image is projected. And how this background influences the projected image.

A digital image of a formation flight of migratory birds is projected on a copper plate. The reflective surface, a copper plate, creating a new image through (over) lighting, reflections, … .

And I used a term known in the contemporary music scene, namely ‘overdub’. Like a DJ mixes his music. I project an image onto a computer screen, which I photograph simultaneously.

%d bloggers liken dit: