‘Time’, 2018

Scroll down to content

NED – ‘Time’, 2018

Experimentele stop motion – film

Een stop motion – film samengesteld met digitale experimentele foto’s.
Digitale foto’s ontstaan door te experimenteren met en over digitale
beeldtechnieken.

Hier focus ik op de ondergrond waarop een digitale afbeelding wordt geprojecteerd. En hoe deze ondergrond invloed uitoefent op het geprojecteerde beeld. Zo projecteer ik een dia op de koperen lens die slingert in een antieke houten wandklok.

Alsmede experimenteer ik met de positie van de camera. Door de positie van de camera een beetje te veranderen en de geregistreerde beelden vanuit een ander camerastandpunt beurtelings achtereen te monteren, ontstaat er een opwaartse beweging in de film. Het resultaat doet ons denken aan een kloppend hart.

ENG – ‘Time’, 2018

Experimental stop motion

A stop motion film composed of digital experimental photos.
Digital photos are created by experimenting with and about digital
imaging techniques.

Here I focus on the surface on which a digital image is projected. And how this background influences the projected image. For example, I project a slide on the copper lens that swings in an antique wooden wall clock.

Also, I experiment with the position of the camera. By slightly changing the position of the camera and mounting the recorded images in succession from another camera angle, an upward movement is created in the film. The result reminds us of a beating heart.

%d bloggers liken dit: