‘Co-Incidence’, 2015

Scroll down to content

NED – ‘Co-Incidence # IV’, 2015

Experimentele stop motion film

Om dit beeld te verkrijgen werd er een dia geprojecteerd door water, met daarvoor een setting van playmobiel-boompjes.
Door met water, licht en fotografie te experimenteren werd er een beeld gevangen dat ‘on-tastbaarheid’ oproept.
Zoals de titel ‘Co-incidence’ reeds verklaart, gaat het hier om een toevallig beeld: een beeld van een spel van licht, tijd en water.
Een ontastbaar beeld, een vluchtig beeld. Een fractie van een seconde als het ware ‘gevangen’.

ENG – ‘Co-Incidence # IV’, 2015

Experimental stop motion film

To obtain this image, a slide was projected through water, with a setting of playmobile trees in front. By experimenting with water, light and photography, an image was captured that evokes “intangibility”. Like the title “Co-incidence”, this is an accidental image: an image of a play of light, time and water. An intangible image, a fleeting image. A fraction of a second, as it were, “caught”.

%d bloggers liken dit: