NED – ‘Verviers’, Maison Florida, the School, ‘Writers Blok’, Residentie Hasselt, 2021

De titel ‘Verviers’ verwijst naar de stad Verviers dat in juli 2021 extreem getroffen werd door noodweer.  In juli verbleef ik in een kunstresidentie te Hasselt in de buurt van een kanaalkom en werd er geconfronteerd met een enorme hoge waterstand en extreem veel regen.  Uiteraard deed het mij stilstaan bij de klimaatsopwarming, iets dat de meeste mensen helaas blijven negeren. 

De video-installatie ‘Verviers’ bevindt zich in een onder water staande kelder.  Kleurrijke weerkaarten worden geprojecteerd op de aanwezige kronkelende buizen en bedradingen in de kelder.  Een dubbel beeld, een reflectie, verschijnt door het water.

Een stop motion film opgebouwd uit beelden – die in tegengestelde richting verschijnen en verdwijnen – draaien rond de aanwezige buisconstructies in de kelder.

De tekst ‘ik ben getuige van het einde van de wereld’ vertaald en opgenomen door ‘Google Translate’, wordt afgespeeld in verschillende talen.

ENG – ‘Verviers’, Maison Florida, the School, ‘Writers Blok’, Residence BE Hasselt, 2021

The title ‘Verviers’ refers to the city of Verviers, which was extremely affected by severe weather in July 2021. In July I stayed in an art residence in Hasselt near a canal and was confronted with an enormous high-water level and an extreme amount of rain. So, it made me think about global warming, something that unfortunately most people continue to ignore.

The video installation ‘Verviers’ is placed in a flooded basement. Colorful weather maps are projected onto the surface of twisting tubes and wiring of the basement. A double image, a reflection, appears cause of the water.

A stop motion film made up of images – which appear and disappear in opposite directions – revolve around the existing tube constructions in the basement.

The text ‘I witness the end of the world’ translated and recorded by ‘Google Translate’, is played in several languages.

%d bloggers liken dit: