‘Layers’, 2016

Scroll down to content

NED – ‘Layers’, 2016

Reeks experimentele analoge foto’s

Om dit beeld te verkrijgen werd er een dia van jaloezieën geprojecteerd door een vliegengaas-raam geplaatst voor een spiegel, waarvoor een setting van playmobil – boompjes.

Amorfe schaduwtekeningen worden verkregen door met reflecties, transparanties en fotografie te experimenteren.

ENG – ‘Layers’, 2016

Series of experimental analogue photos

To obtain this image, a slide of sun blinds was projected through a fly window placed in front of a mirror, for which a setting of playmobil trees is placed.

Amorphous shadow drawings are obtained by experimenting with reflections, transparencies and photography.

%d bloggers liken dit: