‘In-Tangibility’, 2014

Scroll down to content

NED – ‘In-tangibility’, 2014

Reeks experimentele digitale foto’s

Om dit beeld te verkrijgen werd er licht geprojecteerd door een bolvormige fles gevuld met water, waarvoor een setting van playmobil-boompjes was geplaatst. Amorfe schaduwtekeningen worden verkregen door met water, licht en fotografie te experimenteren.

ENG – ‘In-tangibility’, 2014

Series of expimental digital photos

To obtain this image, light was projected through a spherical bottle filled with water, for which a setting of playmobil trees had been placed. Amorphous shadow drawings are obtained by experimenting with water, light and photography.

%d bloggers liken dit: