‘Objet Trouvé’, 2018

Scroll down to content

NED – ‘Objet Trouvé’, 2018

Er wordt hier geëxperimenteerd en gereflecteerd over digitale en analoge beeldtechnieken. Een digitale afbeelding van een screenshot wordt geprojecteerd op de buitenkant van een typ-machine.

Het virtuele beeld wordt gepresenteerd op een fysiek object. De virtuele en fysieke werkelijkheid worden samengevoegd.

ENG – ‘Objet Trouvé’, 2018

Here I experiment and reflect on digital and analog imaging techniques. A digital image of a screenshot is projected on the outside of a typewriter.

The virtual image is presented on a physical object. Virtual and physical reality are merged.

%d bloggers liken dit: