Huid, Kant, Meloen gemixt, 2019, Erfgoeddag Diest,  Expo ‘Maak K’, St- Catharinakerk Diest, 2019

02 huid, kant, meloen gemixt (2)xXXX

02 huid, kant, meloen gemixt (9)xXXX

02 huid, kant, meloen gemixt (17)xXXX

02 huid, kant, meloen gemixt (25)xXXX

02 huid, kant, meloen gemixt (31)xXXX

02 huid, kant, meloen gemixt (38)XXX

02 huid, kant, meloen gemixtxXXX

Digitale afbeeldingen plus making of film: ‘Huid, Kant, Meloen gemixt’, 2019
Erfgoeddag Diest, Expo ‘Maak K’, St- Catharinakerk Diest, 2019
gepresenteerd op een flatscreen te Diest

Stop motion – film – projectie: ‘Huid, Kant, Meloen gemixt’, 2019

Dia’s genomen van kant gewikkeld rond de huid van een mens worden op een meloen geprojecteerd.

Kant is een belangrijk ambachtelijk product uit Vlaanderen zou in de vijftiende eeuw zijn ontstaan. De etalages van Brussel en Brugge pakken uit met dit zo vertrouwde export – product.
De meloen vanuit Egypte en India naar Europa geëxporteerd in de vijftiende eeuw is al een even vertrouwd product geworden en niet meer weg te denken uit onze supermarkten.
En het derde ingrediënt ‘de menselijke huid’ spreekt voor zich, iedereen is hiermee vertrouwd.

Deze drie ingrediënten worden gemixt. ‘De textuur van huid’, ‘de textuur van kant’ en ‘de textuur van een meloen’ worden hier letterlijk in één beeld samengebracht om een nieuw beeld te scheppen dat verwondering en vertrouwdheid oproept.

Verschillende beelden worden bekomen om uiteindelijk een stop motion -film te maken. Om ‘het stilleven’ uit haar natuurlijke context te halen wordt het ‘object’ onttrokken van zijn context. We nemen geen ondergrond, achtergrond, … ruimtelijke context gewaar. Een nieuw beeld wordt opgeroepen. De perceptie van de toeschouwer wordt aan de kaak gesteld, de toeschouwer wordt gevraagd om zich te focussen en te ontdekken. De details , de textuur van de meloen, kant en huid worden beklemtoond en als het ware afgetast.
Het beeld doet ons denken aan asteroïden, manen, planeten en sterren, … .

De film wordt geprojecteerd in een zeer verduisterde ruimte.  op deze manier verandert de ruimte van licht naar donker.  Telkens er een object/beeld verschijnt in de film wordt de ruimte verlicht.  Onze perceptie wordt gestuurd door de projectie zelf.

Digital images plus making of film: ‘Skin, lace, melon mixed’, 2019
Erfgoeddag Diest, Expo ‘Maak K’, St- Catharinakerk Diest, 2019
presented on a flat screen in Diest

Stop motion – film – projection: ‘Skin, lace, melon mixed’, 2019

Slides taken from lace wrapped around the skin of a human being, are projected onto a melon.
‘Lace’ is an important artisanal product from Flanders originating in the fifteenth century. The window displays of Brussels and Bruges are still decorated with this familiar export product.
The melon exported to Europe from Egypt and India in the fifteenth century has already become an equally familiar product and is widely available in our supermarkets.
And the third ingredient ‘the human skin’ speaks for itself , everyone is familiar with this.

These three ingredients are mixed. ‘The texture of skin’, ‘the texture of lace’ and ‘the texture of a melon’ are literally brought together in one image to create a new image that evokes wonder and familiarity.

Different images are created to make a stop motion film. To remove ‘the still life’ from its natural context, the ‘object’ is removed from its context. There is no spatial context, we do not perceive a background, a surface. A new image has become. The spectator’s view is forced to examine, to focus and to discover. The details, the texture of the melon, lace and skin are accentuated and, as it were, ‘scanned’.
The image reminds us of asteroids, moons, planets and stars, …

The film need to be projected in a very darkened space,  so that the space changes from dark to light.  Every time an object / image appears in the film, the space is illuminated.
In this way our perception is additionally controlled by the light of the projection itself.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: